חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מצגות

  קורוזיה של מבנים תת קרקעיים- גרגורי סטפנובסקי
  פיקוח על קידוחים אופקיים- עידו דולב
  פיקוח על תכנון והקמת מטשים- אריאלה רבינוביץ
  שימוש בחומרים ממוחזרים- אורי טל
  תרגיל ליום סיור
  תרחישים מהשטח- דן זרחי
  בדיקות לא הורסות בדגש על בדיקות רדיוגרפיות -מוריי-גבי שואף
  בדיקת צנרת באמצעות צילומי וידאו- יואב גולן
  דגשים למפקח בתחום תקנים לתשתיות מים וביוב- ירון בן ארי
  כתב כמויות ובדיקת חשבונות- אריק אבנרי
  מבוא למפעלי השבה- אריאלה רבינוביץ
  סינון חול- ניסים טל
  מקרים מורכבים-עמוס גלבוע PE פיקוח על הנחה והתקנת צנרת
  עמוס ברקוביץ PE- פיקוח על הנחה והתקנת צנרת
  פיקוח על הנחה חידוש ואיטום קווי ביוב בשירוול- טיראן זמיר
  פיקוח על הנחת צנרת פיברגלס- דני נוימן
  פיקוח על הקמת בריכות בטון- רונן צור
  פיקוח על הקמת מאגרי עפר- איתמר עוקב
  פיקוח על התקנה ויישום של תאי בקרה וביוב- יואב אלון
  פיקוח על התקנת אביזרים חלק א- לוי פרנקל
  פיקוח על התקנת אביזרים חלק ב - לוי פרנקל
  PVC- גמאל זידאן פיקוח על התקנת צנרת
  פיקוח על התקנת צנרת בין עירונית - אוראל מרקוביץ
  פיקוח על מתקני שאיבה- אלון שפריס
  פיקוח על עבודת הריתוך- אלי יוסף
  פיקוח על הנחת צנרת פלדה עירונית - יונתן ריכטר
  יאן גורצקי - בדיקות הורסות קרקע בטון חומרים פלסטיים ואספלט חלק א'
  יאן גורצקי - בדיקות הורסות קרקע בטון חומרים פלסטיים ואספלט חלק ב'
  יאן גורצקי - בדיקות הורסות קרקע בטון חומרים פלסטיים ואספלט חלק ג'
  עמוס ברקוביץ חלק א PE - פיקוח על הנחה והתקנת צנרת
  עמוס ברקוביץ חלק ב PE - פיקוח על הנחה והתקנת צנרת
  עמוס ברקוביץ חלק ג PE - פיקוח על הנחה והתקנת צנרת
  פיקוח על עבודת המדידה