חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

עוד על המפעם

מפעם מעלה אדומים לאזור יהודה וושומרון הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. מקור השם "מפעם" הינו מלשון פעימה, קצב .

 

המפעם הינו גוף אזורי המסייע לשיפור ביצועי הרשות המקומית והתמקצעות עובדיה באמצעות תכנון פעולות הדרכה וביצוען, תכנון תהליכי פיתוח ארגוני וליווי הרשות המקומית בהטמעת השינויים. מפעם מעלה אדומים  מונה 27 רשויות מקומיות בהן  עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות באזור יהודה ושומרון ורשויות סובב ירושלים.

בנוסף, המפעם אחראי  על פיתוח תכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית - כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ. תחומי ההתמחות של מפעם מעלה אדומים לאזור יהודה ושומרון הם: חינוך, שיפור פני העיר ורווחה.

המפעם מהווה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו, ומונחה מקצועית על ידי האגף למינהל מוניציפאלי.