חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכנס השנתי לרכזות קהילה ביהודה ושומרון

רכזת קהילה הינו תפקיד ייחודי שצמח ביישובי יהודה ושומרון והפך למרכזי בהובלת החיים היישובים. בשנים האחרונות גדל מאוד מספר הרכזים והרכזות הקהילתיות עד כי כמעט ולא ניתן למצוא היום יישוב שאין רכז או רכזת קהילה וניתן היום למצוא גם יישובים מחוץ ליהודה ושומרון שלומדים את התפקיד ומאמצים את המודל. הכנס השנתי לרכזי קהילה ביו"ש התקיים לראשנה בשנת תשע"א ומאז הפך למסורת.  שותפים בו המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, השירות  לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והמפעם. הכנס משמש פלטפורמה ללמידה מקצועית משותפות ולשיח עמיתים.

  

הכנס השנתי ה-1 לרכזי קהילה ביו"ש, תשע"א

בנושא תפקיד רכז הקהילה

הכנס השנתי ה-2 לרכזי קהילה ביו"ש, תשע"ב

אתה קולט? קליטה ואקלום ביישובים

הכנס השנתי ה-3 לרכזות יהודה ושומרון, תשע"ג

בנושא קהילה צופנת עתיד

הכנס השנתי ה-4 לרכזות קהילה ביו"ש, תשע"ד

הכנס השנתי ה- 5 לרכזי קהילה