חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מנהלי אגפי ומחלקות חינוך

קורס ניהול למנהלי חינוך

קורס הכשרה מחייבת למנהלי אגפי ומחלקות חינוך

קורס חינוך וקהילה

ההרשמה נפתחה!

קורס כלים חדשניים בעבודת מנהל אגף החינוך ברשות

הקורס נפתח לרישום!