חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס הכשרה למנהלות מחלקת גני ילדים

  קורס ההכשרה למנהלות גני ילדים שפותח על ידי המפעם, ג'וינט-אשלים, איגוד מנהלי חינוך.

הקורס נותן מענה מקצועי למנהלות חדשות בתפקיד

מנהלות הגנים ברשויות המקומיות והמערכת התומכת (סייעות ותחזוקה) פועלים בתוך ארגון מוניציפאלי שכפוף למשרד הפנים, יחד עם זאת נותנות מענה לגורמים רבים: גננות, הורים, ילדים וכפופות מקצועית למשרד החינוך ולפיקוח גני ילדים.

מורכבות זו מהווה אתגר המצריך הכשרה מקצועית וחיזוק תפקיד ניהול הגיל הרך, כך שייתן מענה הולם ויקדם את התחום ברשויות המקומיות.

למי מיועד הקורס? מנהלות ורכזות מחלקת גני ילדים והגיל הרך ברשויות

מטרה: הקניית ידע וכלים ניהוליים,פדגוגיים-חינוכיים ומוניציפאליים למנהלות מח' גני הילדים והגיל הרך ברשויות

מתכונת: 210 שעות לימוד, יום לימודים בשבוע.

הקורס מתקיים במכללת לוינסקי לחינוך ומקנה נקודות זכות לתואר שני בלימודי הגיל הרך.

הקורס מוכר לקידום שכר בהסכם שכר למנהלי חינוך

הקורס נפתח באוקטובר 2012. משתתפות בו 21 מנהלות.