חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חינוך

תחום החינוך הינו אחד התחומים המרכזיים בעבודת הרשות, מפעם מעלה אדומים כמפעם המתמחה בחינוך עוסק בפיתוח ידע, הכשרות והשתלמויות למחלקות חינוך ולעובדים במינהל החינוך בכל רשויות הארץ, בשיתוף משרד החינוך, איגוד מנהלי מח' חינוך, מרכז השלטון המקומי ואנשי אקדמיה.


פעילות מפעם מעלה אדומים בתחום החינוך כוללת 5 תחומים:

 

1. קורסי הכשרה והשתלמויות לעובדי חינוך ברשות, כגון:

* כל הקורסים למנהלי החינוך מותאמים לתפיסת התפקיד שנבנתה למנהלי החינוך ומוכרים לקידום שכר

* במידה ואינך מקבל/ת מהמפעם מיילים עם פרסומים לפעילויות הדרכה, אנא לחץ כאן והוסף/י פרטיך

 

א   מנהלי מחלקות חינוך:

מנהלי החינוך הם ליבת החינוך ברשות המקומית. אנו כמפעם המתמחה בחינוך רואים חשיבות רבה בפיתוח הפרופסיה וההון האנושי של מנהלי החינוך ברשויות. מתוקף כך ובשיתוף משרד החינוך, איגוד מנהלי חינוך והשלטון המקומי נבנה קורס הכשרה מחייבת למנהלי חינוך. בנובמבר 2016, יפתח המחזור השישי של הקורס .- לחץ כאן לפרסום הקורס

מעבר לקורס ההכשרה המחוייבת, מתקיימים קורסים מתקדים למנהלים וותיקים. בנובמבר 2016, יפתח קורס כלים חדשניים בעבודת מנהל אגף החינוך בשיתוף עם המכון לחינוך דמוקרטי. וכמו כן קורס חינוך וקהילה. 

ב.  מנהלות הגיל הרך:
 המפעם מפעיל קורס הכשרה מחוייבת למנהלות הגיל הרך, קורס זה נבנה בשיתוף האגף הקדם יסודי במשרד החינוך, איגוד מנהלי חינוך ומרכז השלטון המקומי.
כמו כן, מוצע למנהלות קורסי ניהול מתקדמים בתחום הגיל הרך וכן ימי עיון מקצועיים.

 

בנובמבר 2016 יחל קורס "אסטרטגיות ניהול וניהול מיזמים - למנהלי הקדם יסודי". הקורס יתקיים באוניברסיטת תל אביב.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה, ניתן לפנות למפעם מעלה אדומים או ללחוץ כאן

 

 

ג.  מנהלי שפ"י:

 

בנובמבר 2016 יפתח המחזור השני לקורס מנהלי השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות.

 

באוקטובר 2015 נפתח לראשונה קורס הכשרה למנהלי אגפי שפ"י.

מנהלי אגפי שפ"י, נדרשים למיומנויות ניהוליות ומוניציפאליות מעבר להכשרתם המקצועיות. מטרת הקורס היא להכשיר מנהלים למעבר מתפקיד הפסיכולוג החינוכי למנהל מחלקת השפ"י.

 

הקורס פותח בשיתוף ניהול למנהלי שפ"י ברשויות, עם הפסיכולוגית הראשית במשרד החינוך ואיגוד מנהלי מח' חינוך.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות למפעם מעלה אדומים, או ללחוץ כאן

 

 

ד.  מנהלי מחלקות החינוך המיוחד: 

 

בחודש נובמבר 2016 יפתח קורס נוסף למנהלי החינוך המיוחד. "קורס סוגיות משפטיות ותהליכי גישור" נבנה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ועל סמך ועדת היגוי של מנהלי מחלקות חינוך מיוחד.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למפעם מעלה אדומים, או ללחוץ כאן 

 

ה. סייעות גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד: 

מערך הכשרה מקצועי לסייעות ברמה הארצית, מפוקח ע"י משרד החינוך ומערכת המפעמים. הקורסים הם תנאי להעסקתן של הסייעות. בשנת 2013 עודכנו תוכניות ההכשרה גם בקורס בחינוך הקדם יסודי וגם בחינוך המיוחד. המפעם עומד בקשר ודווח למשרד החינוך בקורסים הנ"ל ומפקח על כלל הקורסים שמופעלים ע"י מערכת המפעמים.

 

כרגע בהרשמה- קורס סייעות חינוך מיוחד בבית איזי שפירא- להרשמה לחץ כאן

 

2. פורומים מקצועיים

התמקצעות אזורית באמצעות פורומים לשיח ולמידת עמיתים (מנהלי חינוך, מנהלות הגיל הרך). עידוד פורומים בצפון במרכז ובדרום ובהתאם לנושאים המקצועיים הרלוונטיים לכל אזור. ליווי ותמיכה בוועדות חינוך
בשיתוף עם משרד החינוך, האגף הקדם יסודי ומנהלי האזורים.

 

3. ימי עיון ארציים

בשיתוף משרד החינוך ואיגוד מנהלי חינוך, מתבצעים מעת לעת ימי עיון ארציים הנוגעים בנושאי ליבה בהם עוסקת מחלקת החינוך ברשות המקומית. כל זאת לטובת קידום החינוך ברשות.

 

4.  פיתוח ידע והפקת חומרים מקצועיים למחלקות החינוך. הפקה של חוברות מקצועיות כגון: מקצוענות ודמקרטיזציה, מנחה למוסד החינוכי ברשות המקומית וכמו כן, עדכון חוברת לנבחר ציבור בנושא ועדת חינוך ברשות. בסוף 2014 הושקה חוברת מנחה למנהל החינוך ברשות, אותה ניתן להשיג מהמפעם.

 

5. ליווי תהליכים ארציים של משרד החינוך, בממשק עם עבודת הרשות, כדוגמת רפורמת ניהול עצמי בבתי הספר. הפעלה ארצית בשיתוף משרד החינוך של תהליכי שינוי במח' חינוך בהתאם לרפורמות של משרד החינוך.

מנהלי אגפי ומחלקות חינוך

מנהלות מחלקת הגיל הרך וגני ילדים

חברי מועצה העיר- וועדת חינוך

סייעות גני ילדים

רפורמת ניהול עצמי בבתי הספר