חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מועצות אזוריות

מועצות אזוריות ויישובים

מפעם מעלה אדומים נותן מענה ל- 27 רשויות ביניהם 7 מועצות אזוריות, חלקן מהגדולות בארץ.

לרשויות אלו מציע המפעם מענים המותאמים למבנה הדו-רובדי הכוללים הדרכות והכשרות המפעם לבעלי תפקידים ביישובים: מזכירי יישובים, וועדים מקומיים, חברי וועדות ביקורת, רכזות קהילה.

סל השירותים בתחום הכפרי כולל:

  • ימי עיון, הדרכות והשתלמויות לכל אחד מבעלי התפקידים- ימי העיון מתקיימים בשיתוף המועצה המקומית ונתפרים לפי צרכי הרשות.  
  • שותפות בהפקת ידע מקצועי וחוברות הדרכה לבעלי תפקידי במגזר הכפרי.
  • קורסים, השתלמויות וכנסים אזוריים.

 

חומרים מקצועיים לבעלי תפקידים ביישובים

קורס ניהול יישובים

קורס הכשרה למזכירי יישובים בניהול יישוב בשיתוף אמנה והמועצות האזוריות

הכנס השנתי לרכזות קהילה ביהודה ושומרון