חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פעילות המפעם

כלי עבודה שמציע המפעם לרשויות:

תהליכים ארגוניים ברשויות-

ליווי מקצועי של הנהלת הרשות בתהליכי שינוי ופיתוח תהליכים אסטרטגיים, תכניות אב ועוד. ליוי תהליכים לקידום הנהלת הרשות ועובדיה לטובת התושבים.

 

פעיליות הדרכה:

הדרכה ארצית-  בתחומי ההתמחות של המפעם: חינוך, נוער וקהילה, רווחה וניהול שפ"ע:  קורסי הכשרה מחייבת - כחלק ממערך ההכשרה לבעלי תפקידים בכירים ברשויות, על פי נוהל משרד הפנים. קורסים,השתלמויות וימי עיון ארצייםלבעלי תפקידים בתחומים אלה. 

הדרכה אזורית קורסים, השתלמויות, ימי עיון מחוזיים ופורמים מקצועיים ללמידה ושיח עמיתים למגוון תפקידים ברשויות ולבעלי תפקידים במגזר הכפרי

הדרכה רשותית  - השתלמויות וסדנאות בהתאמה ייחודית לצרכי הרשות

 

הטמעת רפורמות על פי חוק בתחומי התמחות- רפורמת ניהול עצמי- בשיתוף עם משרד החינוך ורפורמה ברווחה בשיתוף משרד הרווחה.

 

אימון בכירים

אימון פרטני ואימון קבוצתי לבכירים ברשויות כחלק ממערך ההתמקצעות וקיצור תהליכי למידה לבעלי תפקידים בכירים ברשות.

 

פרסומים

פרסום חומרים מקצועיים הרלוונטיים לרשויות.

פרסום האוגדן- קובץ דיני המועצות המקומיות והאזוריות ביהודה ושומרון.

פרסום חוברות הדרכה לנבחרים חדשים בתחומי ההתמחות: וועדת חינוך, ועדת רווחה, ועדת תכנון ובנייה ביו"ש, נבחר ביו"ש.