חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תהליכים ארגוניים

תהליכי ארגוניים

התהליך הארגוני הינו כלי משמעותי ביכולת השינוי וההתפתחות של הרשות המקומית.

ההיכרות המעמיקה של המפעם עם הרשויות ועם ההיסטוריה הארגונית של כל רשות מאפשרים ליווי מקצועי משמעותי.

התהליכים מבוצעים על ידי יועצים ארגונים מנוסים העובדים בשיתוף פעולה עם המפעם. בחירת היועץ נעשית ע"י הרשות.

 סל כלים ארגוניים:

תוכניות אב ותוכניות אסטרטגיות

תוכניות עבודה מקושרות תקציב

אמנת שירות

הערכת עובדים