חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

רישוי עסקים, רישוי שילוט, תברואה ווטרינריה

מפעם גליל מערבי מקיים מזה שנים רבות פעילות משותפת עם האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים.

לתחום רישוי עסקים קשר ישיר ונגיעה בתחומים רבים בחיי הרשות: תברואה, איכות סביבה, וטרינריה, בטיחות ושלום הציבור.

ידיעת החוק ויישומו מהווה מפתח לשמירה על איכות חיי התושבים וטיפוח הפוטנציאל הכלכלי של הרשות.

בנובמבר 2010 אשרה הכנסת רפורמה ברישוי עסקים במטרה לפשט ולהקל את הליך הרישוי להוצאת רשיונות עסק ולגרם לצמצום מס' העסקים הפועלים ללא רשיון.

הרפורמה נכנסה לתוקף, באופן מדורג, החל מנובמבר 2013 ועד לסוף שנת 2014.

במהלך השנה הקרובה, המפעם עוסק בהדרכת הרשויות ליישום והטמעת הרפורמה.

 


 

רישוי עסקים
רישוי שילוט
תברואה
וטרינריה