חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ימי עיון וכנסים

מפעם השפלה ואיגוד המבקרים ברשויות המקומיות מקיימים מפגשים מקצועיים למבקרים ברשויות המקומיות. המפגשים עוסקים בנושאים מתחומי הליבה של פעילות הרשות המקומית.

 

אבטחת מידע ברשויות המקומיות - יום עיון למבקרים ברשויות המקומיות

(הקש לכניסה) 

 

יום עיון התנהלות בשנת בחירות ברשויות המקומיות 

(הקש לכניסה)

 

הקש - לצפייה במצגות מיום העיון

 

מפגשי למידה: הרשות המקומית כגוף כלכלי

(הקש לכניסה)

 

  

דוגמאות לימי עיון למבקרים ברשויות:

 יום עיון אכיפה בתכנון ובנייה – תיקון חוק 116 והתמודדות עם עבירות תכנון ובנייה ברשויות

 יום עיון באוניברסיטת חיפה – הביקורת ברשויות במקומיות בישראל – משימה אפשרית?

 מבקר הרשות כ"שומר סף" במאבק לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי יום עיון למבקרים ברשויות המקומיות

 דיני מכרזים
 הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
 עמותות ותאגידים עירוניים - 2012

 "רפורמה ברישוי עסקים והרפורמה בתהליך הרישוי בתכנון ובנייה" - יום עיון למבקרים ברשויות המקומיות

 יום עיון למבקרים ולממוני תלונות הציבור בנושא: "סוגיות בהתמודדות המבקר כממונה תלונות הציבור ברשות המקומית"

 

 

 

  

 

 

 

  היבטים משפטיים בהתנהלות בשנת בחירות - עמיחי ויינברגר