חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ייעוץ משפטי ותביעה עירונית

מפעם השפלה, הוא הגוף הממונה מטעם מערכת המפעמים – משרד הפנים, על הפיתוח המקצועי של התחום המשפטי ברשויות המקומיות.