חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחוייבת למהנדסים – מחזור 6

הכשרה מחוייבת למהנדסים – מחזור 6 (הגדל)
הגדל


בימים אלה הסתיים המחזור השישי של התוכנית להכשרה מחוייבת למהנדסי עיר ברשויות המקומיות. משך התכנית כ- 6 חודשים. את המחזור הנוכחי סיימו 23 בוגרים המכהנים
כמהנדסי ואדריכלי רשויות מקומיות. הקורס כלל משתתפים מרשויות מקומיות מכל הארץ –מחבל אילות שבדרום ועד הגליל העליון שבצפון, ממועצות אזוריות, מועצות מקומיות ועיריות, וכן ממגזרים שונים.

מטרות התכנית לחזק ולעדכן את הידע והכשירות המקצועית של המהנדס, לדון בסוגיות עדכניות ולייצר דפוסי עבודה על פי פרשנות אחידה לחוקים ולתקנות שבבסיס עבודת הרשות
המקומיות בתחום הנדסת עיר. התוכנית משלבת בין תכנים מוניציפאליים ובין דילמות משולחן עבודתו של מהנדס ואופן ההתמודדות עמן.

במפגשים עסקנו במורכבות תפקידו של מהנדס העיר ובהיבטים שונים המסייעים לו להתמודד עם האתגרים העומדים בפניו, תוך דגש על תכנים יישומיים ועדכניים. התכנים הועברו
באמצעות הרצאות תוכן של טובי המרצים בתחומי הליבה עבודת המהנדס, סדנאות חוויתיות, סיורי שטח ולמידת עמיתים - המאפשרת למהנדסים לחלוק זה עם זה מידע ולנהל שיח פתוח, תוך התייעצות בסוגיות העולות על "שולחנות של המהנדס".

במפגשים נגענו בתפקיד המהנדס כמוביל וכבעל חזון, ברישוי וניהול מידע תכנוני, והתייחסנו להיבטים רבים, ביניהם היבטים סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים ושמאיים, פיקוח
ואכיפה, התחדשות עירונית ועוד.

מפעם השרון בשיתוף מינהל התכנון ואיגוד המהנדסים גאה להוביל הכשרה זו.