חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחייבת מנהלי גבייה ברשות

מפעם מישור יהודה, במסגרת היותו מפעם מתמחה בנושא המינהל הכספי, פיתח הכשרה עבור מנהלי גבייה ברשות המקומית. ההכשרה מיועדת למנהלי מחלקות הגבייה, מנהלי הכנסות, ומנהלי האכיפה ברשויות המקומיות.

הכשרה זו פותחה בשיתוף משרד הפנים ובימים אלה עומד משרד הפנים להגדיר אותה כהכשרה מחייבת לכלל מנהלי הגבייה / מנהלי הכנסות ברשויות המקומיות.

מטרות ההכשרה:

הקניית ידע וכלים לניהול מקצועי של מחלקת הגבייה ברשות המקומית

 

 רציונאל ההכשרה

ההכשרה תתנהל בשני צירים מרכזיים ותעסוק בתכנים הבאים:

 

הציר המקצועי

מתמקד בהקניית הידע הדרוש למנהל הגבייה על מנת לבצע את תפקידו בצורה המיטבית. ידע זה מתמקד במספר תחומים עיקריים, ביניהם: ניהול כספים וחשבונות, חוק ומשפט בתחום הגבייה, המערכת המוניציפאלית ותהליכי גבייה במגזר הציבורי, עבודה בממשקים שבין הרשות לתושביה, שימוש במערכות מידע הרלוונטיות לעבודת מנהל הגבייה.

 

הציר הניהולי

מתמקד בהקניית כלים ניהוליים למנהל הגבייה. מתוקף תפקידו כמנהל ברשות, הוא נדרש לנהל תהליכים, פרויקטים ועובדים ולעבוד עם מגוון גורמים בתוך הרשות ומחוצה לה. בציר זה יפתח מנהל הגבייה מיומנויות ניהוליות בתחומים מגוונים: קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול צוות, ניהול אסטרטגי ועוד.
מכיוון שמנהל הגבייה עוסק גם במתן שירות לתושבי הרשות הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה, ציר זה יעסוק גם בפיתוח תפיסת שירות ויתמקד בנושאים כגון: מתן שירות אפקטיבי, שירות במגזר הציבורי ועוד