חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מודל רב תחומי להעצמה ופיתוח ברשויות המקומיות

להרחבה...

הדרכה

פורום להתיעצות

עדכונים

פרסומים

 כניסה למורשים

משרד הפנים במדיניותו פועל לצמצום פערים ברשויות המקומיות ולהורדת התלות בשלטון המרכזי.

האגף הבכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשומ"ק שבמנהל לשלטון מקומי, בשיתוף אגף בכיר למינהל מוניציפאלי - מערכת המפעמים, פעלו לפיתוח "מודל רב תחומי להעצמה ופיתוח רשויות מקומיות", הנותן מענה לבעיות יסוד ברשויות מקומיות בתחומים הכספי, הארגוני והכלכלי.

הפיתוח של "המודל הרב תחומי להעצמה ופיתוח רשויות מקומיות", גיבוש התפיסה ופיתוח כלים ושותפויות רחבות לשם יישומו התבצע על ידי ועדת היגוי-על בראשות  רו"ח תמי נאסה  בה חברים גב' יאירה דונסקוי מנהלת מפעם מישור יהודה, המתמחה בתחום המינהל הכספי ברשויות המקומיות, מר גדי אמיר – יועץ ארגוני, מר יניב כהן יועץ כלכלי,

גב' ענבר גת שחם – מפתחת הדרכה  וכן ד"ר לאה שמיר שנאן יועצת לתכנון אורבאני.

מנהל המנהל לשלטון מקומי ומנהלת אגף בכיר למנהל המוניציפאלי עודכנו והנחו בצמתים העיקריים. 

המודל פותח תוך שילוב של ידע וניסיון שהצטברו במשרד הפנים ובמערכת המפעמים וכן תובנות ממחקרו של

ד"ר איתי בארי- מאוניברסיטת חיפה  ופרסום שבוצע על ידי מפעם גליל מערבי "עקרונות לניהול תוכנית הבראה רב- תחומית ברשויות המקומיות (2011)".

במסגרת המודל פותחה "תכנית עבודה רב תחומית להעצמה ולפיתוח"  (תר"ת ) המהווה 'כלי עבודה' ייחודי במטרה לאפשר לרשויות מקומיות חלשות (בעלות תלות גבוהה במענק האיזון)  להוביל תהליך פיתוח רב תחומי אינטגרטיבי הכולל התייעלות תקציבית, פיתוח ארגוני - ניהולי ופיתוח כלכלי, כבסיס לשיפור עצמאותן הניהולית והכלכלית וזאת לקראת ייצוב בר קיימא.  

באמצעות התוכנית ניתנת אפשרות לרשויות אלו לבצע שינויים ארגוניים – ניהוליים ולהבנות תשתית לפיתוח כלכלי ארוך טווח, כאבני דרך הכרחיות בנתיב להתנהלות עצמאית ולאיתנות כלכלית.  

הרשויות המקומיות אשר בתוכנית:  מו"מ חצור הגלילית , מו"מ ירוחם , מו"מ קצרין   (במסגרת החלטת ממשלה 3781 ), עיריית אופקים, עיריית אלעד, מו"מ פורדיס ועיריית טייבה (סיוע לקידום תהליך לפיתוח ארגוני במסגרת החלטת ממשלה ייעודית). 

לפרוט נוסף  לחץ על הנושאים בטבלה לעיל