חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תחומי התמחות

טקסט

ארכיונאים

דוברות, הסברה ושיווק

גלריית תמונות

יום עיון דוברי מוא"ז - 17.3.16

כנס דוברי רשויות מקומיות 1-4/1/14

ספרייה מקצועית

חומר מקצועי

תכני פעילויות הדרכה

הכשרת מנהלי מכלול מידע לציבור 2 - מאי 2016

הכשרת מנהלי מכלול מידע לציבור 2015-2016

קורס דוברי רשויות מקומיות 2013

קורס משותף לדוברים ומנהלי אתרי אינטרנט

תכני קורס דוברים - 2013

עדכונים נוספים

פורום - עמיתים מתייעצים

פורום דוברי מועצות אזוריות

פורום דוברי רשויות מקומיות

פעילויות הדרכה לדוברי הרשויות המקומיות

פעילויות שהסתיימו

קורסים

המגזר הכפרי

גזברי מועצות אזוריות

גלריית תמונות

יום עיון גזברי מוא"ז - הפרדת פסולת - 11.4.16

ספריה מקצועית

קבצים - ספריה מקצועית גזברים

פעילויות הדרכה

גלריית תמונות

דוברי המועצות האזוריות

גלריית תמונות

ספריה מקצועית

פעילויות הדרכה

הסעות תלמידים

גלריית תמונות - הסעות תלמידים

יום עיון מזכירות וסדרנים 6.4.16

כנס מנהלי מחלקות תחבורה וקציני בטיחות 2015

קורס ממוני היסעים 2016

ספרייה מקצועית - הסעות תלמידים

קורס ממוני היסעים במועצות האזוריות - 2016

פעילויות

פעילויות שהסתיימו

פעילויות הדרכה למנהלי מחלקות תחבורה וקציני בטיחות

פעילויות הדרכה נוספות

חינוך, תרבות וקהילה

גלריית תמונות

השתלמות מנהלי תרבות במועצות האזוריות 2016

סיור תרבות בעמק המעיינות - 30.3.16

ספריה מקצועית

קורס עו"ס מרחבי 2015 - תכנים

פעילויות

פעילויות שהסתיימו

מהנדסי מועצות אזוריות

גלריית תמונות

פורום מהנדסי המועצות האזוריות 16.3.16

ספריה מקצועית

תכני פעילויות הדרכה

פעילויות הדרכה

מזכירים ומנהלי קהילה

גלריית תמונות

יום עיון - ניהול היישוב הכפרי 22.6.16

קורס מזכירים ומנהלי קהילה 2016

ספריה מקצועית

2016 - קורס הכשרת מזכירים ומנהלי קהילה

קורס להכשרת מזכירים ומנהלי קהילה 2015 - תכנים

פעילויות הדרכה

ניהול קונפליקטים קהילתיים - גישור

קורסי הכשרה

תכניות הדרכה נוספות

מנהלות לשכה

גלריית תמונות

ספריה מקצועית

פעילויות הדרכה

ספרייה מקצועית

פעילויות

קורסים שונים במגזר הכפרי

גלריית תמונות - כנס מנהלות לשכה במועצות האזוריות

ראשי מועצות אזוריות

גלריית תמונות

כנס ראשי מועצות איזוריות 2015

פעילויות הדרכה

תכנית הדרכה לפי זמנים - מועצות אזוריות

פורום מזכירים ומנכ"לים

גלריית תמונות - פורום מנכ"לים

מפגש 2 - 2016 - עמק לוד

מפגש 4 - 2015 - מגידו

ספרייה מקצועית

2015

2016

פעילויות הדרכה - פורום מנכ"לים

2016

המוקד העירוני

גלריית תמונות

הכשרת מנהלי מוקדים 22.1.14 פיקוד העורף

יום עיון 21.5.14

יום עיון למנהלי מוקדים - 10.3.16

יום עיון למנהלי מוקדים ומוקדנים - 10.11.15

כנס מנהלי מוקדים 2014

כנס מנהלי מוקדים 2014 תמונות נוספות

כנס מנהלי מוקדים 2015

כנס מנהלי מוקדים 2016

ניהול המשאב האנושי במוקד 11.3.15

פורום עמיתים - מנהלי מוקדים - 29.12.15

קורס הכשרה מחייבת למנהלי מוקדים - 2016

קורס מנהלי מוקדים מחזור ראשון

מפגש 1

מפגש 10

מפגש 2

מפגש 3

מפגש 4

מפגש 9

סיור בתקשוב - 26.2.14 - קורס מנהלי מוקדים עירוניים מחזור 1

קורס מנהלי מוקדים - מפגש סיום

יום עיון צוק איתן

כנס מוקדים 2013

יום עיון כרמיאל - 6.11.13

יום עיון מנהלי מוקדים ראשון לציון 19.11.13

סיור בכרמיאל - 6.11.13

סיור במוקד העירוני של עיריית ראשל"צ 19.11.13

ממשק עבודה עם מוקד 100

ספרייה מקצועית

כנס 2012

כנס מנהלי מוקדים 2014

כנס מנהלי מוקדים 2016

כנס מנהלי מוקדים 2017

מדריכים מקצועיים למנהל המוקד

מנסיונם של אחרים - תכנים מקצועיים

פעילויות הדרכה - תכנים מקצועיים

2012

2013

2014

2015

2016

קורס ניהול מוקד עירוני - הכשרה מחייבת - ינואר 16

קורס ניהול מוקד עירוני איכותי- מחזור 1

קורס ניהול מוקד עירוני איכותי מחזור 2

כנס 2013

פורום מנהלי מוקדים עירוניים

פעילויות הדרכה - מוקדים עירוניים

פעילויות עתידיות

פעילויות שהסתיימו

ימי עיון

כנסים

מינהל ספורט

השתלמות מנהלי ספורט מחוז חיפה 2015-16

פעילויות הדרכה אזוריות

גלריית תמונות

יום עיון בנושא הסכמי שכר ברשויות הצפוניות 9.6.14

כנס נבחרים מוא"ז 12.3.14

כנס נבחרים מיוחד 6.1.14

מיחשוב בבסמת טבעון - פברואר - מרץ 2016

פורום גזברים צפוני 18.11.15

פורום גזברים צפוני 26/3/15

פורום מש"א 2014

פורום משא"ב 2016

קורס בנושא דיני מכרזים ברשות המקומית

קורס מתקדם למנהלי הגיל הרך

קורס מתקדם למנהלי הגיל הרך 2015

שיעור 6 - 22.12.15

ספרייה מקצועית

השתלמות לחברי ועדות ביקורת- תכנים

כנס נבחרים מוא"ז 12.3.14

פורום מש"א 2014- תכנים

פורום מש"א 2015 - תכנים

פורום מש"א 2016 - תכנים

קורס דיני מכרזים ברשות המקומית

דיני מכרזים תכנים

קורס מזכירים ומנהלי קהילה

קורס מנהלניות בתי ספר בניהול עצמי - מחזור 2 2015 - תכנים

קורס מתקדם למנהלי הגיל הרך - 2015-16

קורס מתקדם למנהלי הגיל הרך 2015

קורס מתקדם מנהלי הגיל הרך 2014

תכנים מכנס נבחרים מיוחד נצרת 6.1.14

השתלמות לחברי ועדות

פעילויות

פעילויות עתידיות

פעילויות שהסתיימו

גזברים וכספים

הגיל הרך

מזכירים ומנהלי קהילה

מנהלניות

מנכ"לים

משאבי אנוש

נבחרים

פעילויות שונות

קונפליקטים בקהילה

פעילויות שנפתחו

שירות, פניות הציבור וחופש המידע

גלריית תמונות

חופש המידע

יום עיון לממונים על חופש המידע ברשויות - 21.12.15

קורס ממונים על חופש המידע

פניות הציבור

יום עיון לנציבי וממוני תלונות ופניות הציבור

שירות

קורס ניהול שירות 2016

ספרייה מקצועית

חופש המידע

קורס לממונים על חופש המידע

קורס לממונים על חופש המידע ברשויות המקומיות מחזור 2

עדכונים נוספים

פורום - ארכיונאים ברשויות המקומיות

פורום - מנהלי פניות הציבור

פעילויות הדרכה - מנהלי פניות הציבור

שירותים דיגיטליים ברשויות

גלריית תמונות

יום עיון - הנחיות החוק בנושא פרסום באתר הרשותי 23.12.15

יום עיון הנגשת האתר 18/6/15

יום עיון הנגשת האתר 28/4/15

כנס ראשון למנהלי אתרי אינטרנט בתאריך 18-19/2/2014

סדנה לעריכת תמונות וגרפיקה לאתר האינטרנט הרשותי

יום העיון למנהלי אתרי אינטרנט

ספרייה מקצועית

חומר מקצועי

תכני פעילויות הדרכה

קורס מנהלי אתרי אינטרנט 2012

יום עיון בנושא חוק חופש המידע וניהול האתר בשעת חירום

עדכונים נוספים

פורום מנהלי אתר האינטרנט הרשותי

פעילויות הדרכה

ימי עיון

קורסים

סדנאות

תוכנית אב לאזרחים הוותיקים ברשויות המקומיות