חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

צוות המפעם

   

אבי לנגבהיים - מנהל המפעם

טלפון: 04-9904102

מייל: avi@misgav.org.il

 

 

 
 
 

חנה בן עמי - מזכירת מנהלת המפעם

טלפון: 04-9904102

מייל: hanna@misgav.org.il

 

 

 
 
 

 לימור סבח - מנהלנית

טלפון: 04-9904100

מייל: limors@misgav.org.il

 

 

 
 
 

 רותי אנצל-רכזת הדרכה
טל. 04-9904106
rutia@misgav.org.il

 

 

אביגל שטרן נזרי-רכזת הדרכה
טל. 04-9904107
avigal@misgav.org.il

 

 

אורנה צי – תחום הדרכה
טל. 04-9904117
Mafam3@misgav.org.il

 

 

אופיר נחום פרטוק – תקציבן
טל. 04-9904104
ofirn@misgav.org.il