חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תפיסת העבודה

התפיסה המקצועית של המפעם נגזרת ממאפיינים הייחודיים של רשויות המפעם: רשויות שברובן קטנות, צעירות, מאוזנות תקציבית ובעלות תפיסה אידיאולוגית.

האני מאמין של המפעם

  • להוות לרשויות מרכז מידע והתייעצות זמין, מקצועי, המושתת על הכרות עמוקה, יחסי אימון ושיתוף עם הנהלת הרשות ועובדיה.
  • מתן מענה והפעלת תוכנית ייחודית לכל רשות וצרכיה.
  • ראיה אזורית המייצרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים לעשייה ולמידה הדדית.
  • מתן חשיבות לפיתוח תוכניות שתוצריהן ניכרים לאורך זמן ומשרתים את הרשויות ואת כלל מערכת המפעמים.
  • הכרה בחשיבות של שותפויות של משרדי ממשלה. שותפות בממשקים בין משרדי ממשלה והרשויות המקומיות וכן הטמעת רפורמות ברשויות, על פי חוק.
  • שותפות עם גורמים ציבוריים ומקצועיים לקידום בעלי תפקידים בכירים שבתחומי אחריות המפעם: שלטון מקומי, איגודים מקצועיים, ג'וינט ועוד.
  • המפעם גוף לומד, מתעדכן ומתחדש, תוךהיותו "מחובר לשטח" ולצרכים המשתנים.