חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פרויקטים ברמה הארצית

  

מפעם ירושלים אחראי על פיתוח וריכוז פרויקטים של פיתוח ארגוני עבור הרשויות המקומיות ברמה הארצית.

בשנים 2012-2013 פיתח מפעם ירושלים ומנהל את הפרויקטים הבאים:

  

אימון מוניצפאלי

ליווי ראשי רשויות בכירים

 

תאגידים עירוניים

תכנית לניהול פרויקטים בתאגידים עירוניים וקיום ימי עיון בנושא

 

 

הכשרה לראשי רשויות

תכנית הכשרה לראשי רשויות חדשים שייבחרו באוקטובר 2013

 

מועצות דתיות

תכנית להתמקצעות מנהלי ועובדי מועצות דתיות

 

 

הכשרה מחויבת

תכנית להתמקצעות בכירים ברשויות המקומיות

 

תיירות

תכנית לעוסקים בתחום התיירות ברשויות המקומיות