חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

צוות מפעם ירושלים

 כיכר ספרא בניין 10, ת.ד 775, ירושלים 91007 

 

   


      יעל חקלאי - קאופמן 

         מנהלת המפעם        

  

               02-6244728

 

 

 

    ♦  מיכל גרינוולד

          סגנית מנהלת המפעם   

 

               02-6298005

 

      grmichal@jerusalem.muni.il 

 

   

      ענת טובול

         עוזרת ארגונית 

 

              02-6298014

 

     stanat@jerusaiem.muni.il 

 

 

    ♦  מיכל אילוז 

 

               02-6295507 

 

     ilmichal@jerusalem.muni.il