חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

צוות המפעם rr

 

יאירה דונסקוי - מנהלת מפעם מישור יהודה

 

צוות המזכירות:                                                                 צור קשר למפעם מישור יהודה  

  חנה בן נון

  מזל קהתי

  שולי קרל

 

ורה קרסיק