חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תפיסת העבודה

 

מתן מענה לבעלי התפקידים לנושאים של המינהל הכספי בכלל הרשויות , בהקשר הארצי והאזורי , הרחבת ידע והעשרה בנושאים המשיקים למינהל הכספי.

העצמת רשויות, שיפור שירות ככלי עבודה,הכשרות הלכה למעשה.