חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תוכנית ההכשרה לראשי רשויות חדשים

התכנית לראשי רשויות חדשים הסתיימה 

מפעם ירושלים בשיתוף עם משרד הפנים והאוניברסיטה העברית בירושלים, 

פתחה לראשונה תכנית הכשרה ייעודית שמטרתה קיצור עקומת הלמידה וסיוע בשלבים הראשונים בכניסה לתפקיד ראש הרשות המקומית. 

50 ראשי רשויות מקומיות חדשים, התכנסו  אחת לשבועיים באוניברסיטה העברית להכנה לזמני התפקוד המשתנים. ראשי הרשויות שמעו הרצאות וסדנאות מטובי המומחים, המרצים והמנחים, קיבלו חניכה ע"י ראשי רשויות מנוסים, מפגשים עם נושאי משרות בכירות בשלטון המרכזי, ייעוץ ע"י מומחים וסיורים ולמידה מהשטח.

 

לדף מידע על התכנית

לפרוספקט התכנית

קול קורא:

מנטורים לראשי רשויות חדשים

 

  פירוט נוסף על תפקידו של ראש הרשות ניתן לקרוא בממצאי דו"ח בדיקת סיכויי הצלחה למסגרת ותוכנית להעשרה והתמקצעות לראשי רשויות  סיכום ותקציר" מאת ד"ר לאה שמיר-שנאן.