חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפגש מס' 2

  סדר יום מפגש שני 26/12/17 - עירוניות
  עירוניות מהי- תפיסה, כלים וניסיון מישראל ומהעולם- ד"ר אורלי רונן אוניברסיטת תל אביב
  פרוייקט קיימות עירונית המלצות מדיניות והתנהלות להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני - תמי גבריאלי, מכון ירושלים לחקר ישראל
  עירוניות בישראל - סקירה התפתחותית מאפיינים אתגרים ופתרונות - איילת קראוס חברת חכמת רחוב
  קידום מדיניות לאומית לעירוניות בישראל רציונל מדינויות וכלים - דר עמיאל וסל, מנהלת תחום מדיניות שיכון ובינוי
  עירוניות בישראל סקירה התפתחותית, מאפיינים, אתגרים ופתרונות - איילת קראוס
  דוח כלכלה משתפת
  ד"ר אורלי רונן
  קידום מדיניות לאומית לעירוניות בישראל - ד"ר עמיאל וסל
  מנהל התחדשות עירונית קרית גת תכנית אב להתחדשות עירונית אסטרטגיה וכלים - יעקב כהן
  לקראת מרחב ציבורי עירוני מקיים
  עירוב שימושים
  קיימות עירונית - איך אפשר?
  פרויקט קיימות עירונית - תמי גבריאלי