חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

נתניה

·        קורסי סייעות למגזרים השונים. 

·        השתלמויות שנתיות למצילים.  

·        פיתוח מערכת מידע עירונית – "סיטיפדיה".