חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

לב השרון

·        קורסי סייעות. 

·        הדרכת ועדים מקומיים. 

·        פיתוח מנהלים.  

מנהלי המועצה האזורית ביום מפגש חוויתי בחוות סוסים