חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

כפר סבא

·        בניית תוכנית אב לכח אדם. 

·        גיבוש והטמעת תוכנית עבודה רשותית. 

·        הכשרות בנושאי שרות.