חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חוף השרון

·        בנייה והטמעת אמנת שירות. 

·        תהליך חידוד יעדים, מדידה ובקרה בתוכניות עבודה.