חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

גני תקווה

·        הקמת מוקד עירוני. 

·        קורסי סייעות.  

·        שינוי ארגוני במערכת החינוך העירונית.