חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

יום עיון בנושא היחידה השלישית, תמ"א 35 - 16.3.16

 יום עיון למהנדסי המועצות האזוריות 

בנושא 

היוון ופיצול זכויות מגורים בנחלה (היחידה השלישית)

לאור החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה – תמ"א 35 תיקון 1ב (לוח 2)