חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

יום עיון למהנדסי המועצות האזוריות בנושא היחידה השלישית - 16.3.16

 יום עיון למהנדסי המועצות האזוריות 

בנושא 

היוון ופיצול זכויות מגורים בנחלה (היחידה השלישית) 

לאור החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה – תמ"א 35 תיקון 1ב (לוח 2) 

 

יום העיון הסתיים

לתכנים לחצו כאן

לתמונות לחצו כאן

 

 

יום רביעי, 16.3.16, ו' אדר ב' תשע"ו, באולם הישיבות, מוא"ז דרום השרון  

(ב – Waze – "מועצה אזורית דרום השרון", לחצו כאן למפת הגעה) 

 

תכנית: 

08:30-09:00 

התכנסות, הרשמה וכיבוד 

09:00-09:30 

פתיחה 

מר עמיר ריטוב, ראש המוא"ז לב השרון ויו"ר ועדת תכנון במרכז המועצות האזוריות 

ד"ר מוטי דלג'ו, ראש המוא"ז דרום השרון ויו"ר ועדת קרקעות במרכז המועצות האזוריות 

גב' מילכה כרמל, ר' תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות אזוריות 

09:30-10:15 

היבטים תכנוניים להחלטה 

 

אד' נילי יוגב, מהנדסת מוא"ז דרום השרון 

נציג מינהל תכנון במחוז מרכז (יפורסם בהמשך) 

10:15-11:00 

החלטות ממ"י בעניין היוון ופיצול זכויות המגורים 

 

גב' שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות, רשות מקרקעי ישראל 

11:00-11:15 

הפסקה 

11:15-12:00 

היבטים משפטיים 

עו"ד גד שטילמן, מתמחה בנושא רשות מקרקעי ישראל והמגזר הכפרי 

12:00-12:30 

היבטים שמאיים 

מר דוד בריל, שמאי ומתכנן, יו"ר ועדת בניין ערים יזרעאלים בעבר 

12:30-13:30 

מהחלטה ליישום  

פאנל בהשתתפות מהנדסי מועצות אזוריות. 

מנחה: עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי 

13:30 

ארוחת צהריים קלה 

 

עלות ההשתתפות ביום העיון150 ₪ (כולל כיבוד וארוחת צהריים קלה) 

 

הרשמה ותשלוםיש למלא את הטופס המצורף (כולל התחייבות כספית חתומה ע"י המשתתף והגזבר או תשלום) ולהעבירו אלינו בדוא"ל או בפקס' עד לתאריך – 9.3.16. 

 

לטופס ההרשמה לחצו כאן 

  טופס הרשמה - יום עיון למהנדסי המועצות האזוריות