חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם מעלה אדומים לאזור יהודה וושומרון הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. מקור השם "מפעם" הינו מלשון פעימה, קצב .

המפעם הינו גוף אזורי המסייע לשיפור ביצועי הרשות המקומית והתמקצעות עובדיה באמצעות תכנון פעולות הדרכה וביצוען, תכנון תהליכי פיתוח ארגוני וליווי הרשות המקומית בהטמעת השינויים. ואחראי על פיתוח תכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ.

 עוד על המפעם

זרקור לפעילות המפעם

הסתיים המחזור החמישי של קורס הכשרה מחייבת למנהלי אגפי ומחלקות חינוך

הגדל
הגדל

קורס הכשרה מחייבת למנהלי חינוך- מחזור ה'

הגיע לסיומו 

 

מחזור נוסף של קורס הכשרה מחייבת למנהלי חינוך הגיע לסיומו. בקורס השתתפו 21 מנהלי חינוך מרשויות שונות מרחבי הארץ.