חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם מעלה אדומים לאזור יהודה וושומרון הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות. מקור השם "מפעם" הינו מלשון פעימה, קצב .

המפעם הינו גוף אזורי המסייע לשיפור ביצועי הרשות המקומית והתמקצעות עובדיה באמצעות תכנון פעולות הדרכה וביצוען, תכנון תהליכי פיתוח ארגוני וליווי הרשות המקומית בהטמעת השינויים. ואחראי על פיתוח תכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ.

 עוד על המפעם

זרקור לפעילות המפעם

הסתיים המחזור השלישי של קורס ההכשרה מחייבת למנהלי שפ"ע

הסתיים המחזור השלישי של קורס ההכשרה מחייבת למנהלי שפ"ע (הגדל)
הגדל

המחזור השני של קורס מקצועי למנהלי שפ"ע הגיע השבוע לסיומו. בקורס השתתפו 17מנהלי שפ"ע מרשויות שונות מרחבי הארץ  הקורס ראשוני וייחודי מסוגו שכן לראשונה מוכר תחום השפ"ע כפרופסיה עם תורה מקצועית וייחודית המצריכה למידה המיועדת רק למנהלי שפ"ע. מעבר לתכנים הנלמדו בקורס נתן הקורס מענה להתייעצות ושיח עמיתים, קבוצת המיילים וקבוצת ה- whatsapp  הסגורה ללומדי הקורס שימשו וממשיכים לשמש את הלומדים להחלפת ידע וניסיון מקצועי בנושאים של מכרזים, עבודה עם תאגידים, חוזה קבלנים, מידע מעודכן על תאורות חסכוניות, מערכות פינוי אשפה מתקדמות ועוד ועוד (וכמובן גם  בדיחות פנימיות...). הניסיון שהצטבר סייע למפעם לחדד ולתקף  את  הצרכים והידע העומדים בבסיס עבודת השפ"ע וישמש מקור מידע חשוב בפיתוח קורס הכשרה מחויבתלמנהלים חדשים (עד 5 בתפקיד). המחזור השלישי של קורס הכשרה צפוי להיפתח בינואר הקרוב.