חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

 

מפעם ירושלים הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות.

מטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל ולשפר את השירות הניתן על ידם. ניהול איכותי בעירייה מצריך כישרון וידע בתחום התוכן המקצועי, וכן ידע וכישורים ניהוליים להתמודדות עם המורכבויות הארגוניות והחוץ-ארגוניות.

תפקיד המפעם לפתח ולספק כלים ניהוליים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון, וללוות את היחידות השונות בעיריית ירושלים בתהליכים של שינוי.

                                                                                    עוד על המפעם... 

 

זרקור לפעילות המפעם

תכנית לפיתוח מנהלים - עיריית ירושלים

בעיריית ירושלים שתי תכניות מובילות לפיתוח מנהלים:

 

1. תכנית לפיתוח מנהלי תחומים- נפתחים שני מחזורים חדשים

עיריית ירושלים מפעילה החל משנת 2013 תכנית לפיתוח מנהלי תחומים, במסגרת פעולותיה לפיתוח מנהלי דרגי הביניים.

התכנית מקנה ידע,כלים ומיומנויות ניהול אשר מסייעים למשתתפים להשיג את יעדיהם בארגון מורכב- רשות מקומית גדולה.

בנוסף מהווה התכנית זירה להעמקת ההכרות וליצירת שיתופי פעולה בין היחידות השונות בארגון.

 

בין הנושאים הנלמדים בתכנית: תפיסת תפקיד המנהל בעירייה, ניהול כפיפים ועמיתים, ניהול צוותים משימתיים, חניכת עובדים, תקשורת בין אישית, ניהול משא ומתן, פרזנטציה אפקטיבית, הנעת עובדים ועוד.

 

מחזור ה'- נפתח ב-11 במאי 2015 והסתיים ביוני 2015 הוכנו פרוייקטים בנושא שירות:

 1. ניווט בכיכר ספרא
 2.  בטיחות במוסדות חינוך
 3.  פינות הנקה בכיכר ספרא
 4.  אמנות וקליק
 5.  100 וצ'ט

 

 מחזור ו' נפתח ב- 2 ביוני 2015

התכנית מתבצעת על-ידי מכון מגיד באוניברסיטה העברית בירושלים ומתקיימת במתקניה.

התכנית כוללת 6 מפגשים בני 8 שעות. הלימודים מתקיימים במתכונת של מליאה וסדנאות בקבוצות.

ההרשמה לתכנית נעשית באמצעות מנהלי האשכולות וראשי המינהלים.

את התכנית מלווים מפעם ירושלים ומחלקת ההדרכה בעירייה.

 

חמשת המחזורים הראשונים הסתיימו בהצלחה. 

 

 

2. פיתוח מנהלי מחלקות וממונים

עיריית ירושלים מפעילה תכנית לפיתוח מנהלי מחלקות וממונים בעירייה. התכנית מבוצעת על-ידי מכון מגיד, מייסודה של האוניברסיטה העברית, בליווי

מפעם ירושלים ומחלקת ההדרכה בעירייה.

 

העירייה רואה במנהלים אלו, הנמצאים בדרג הביניים, את ליבת הארגון והעתודה הניהולית הפוטנציאלית שלו.

בנוסף לידע מקצועי ייעודי, הם נדרשים גם לידע ניהולי עדכני.

 

במהלך התכנית נחשפים המשתתפים לתפיסות ושיטות ניהול חדשניות ורלוונטיות למציאות

המוניציפאלית. הם מקבלים כלים ומיומנויות אשר יסייעו להם להשיג את יעדיהם הניהוליים בארגון. התכנית מהווה גם זירה

להעמקת ההיכרות וליצירת שיתופי פעולה בין היחידות השונות בארגון.

 

בסיום התכנית, המנהלים נדרשים להגיש פרויקט גמר יישומי להובלת שינוי בנושאים הנמצאים על סדר יומה של העירייה.

הפרויקטים מבוצעים בצוותים תוך יישום סוגיות שנלמדות בתוכנית וקשורים לתחומי אחריות של המשתתפים.

 

לעיון בעבודות הגמר של מחזור א'  

 

לעיון בתקצירי המנהלים של מחזור ב'

 

לעיון בתקצירי המנהלים של מחזור ג'

 

 לעיון בתקצירי המנהלים של מחזור ד'