חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

 

מפעם ירושלים הינו אחד מתוך שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ והמהווים את "מערכת המפעמים" - המייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות.

מטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל ולשפר את השירות הניתן על ידם. ניהול איכותי בעירייה מצריך כישרון וידע בתחום התוכן המקצועי, וכן ידע וכישורים ניהוליים להתמודדות עם המורכבויות הארגוניות והחוץ-ארגוניות.

תפקיד המפעם לפתח ולספק כלים ניהוליים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון, וללוות את היחידות השונות בעיריית ירושלים בתהליכים של שינוי.

                                                                                    עוד על המפעם... 

 

זרקור לפעילות המפעם

תכנית ההכשרה לראשי רשויות חדשים הסתיימה

מפעם ירושלים בשיתוף עם משרד הפנים והאוניברסיטה העברית בירושלים,קיימו לראשונה
תכנית הכשרה ייעודית.
מטרת התכנית הייתה לסייע לראש הרשות בכניסתו לתפקיד, ולהכינו להתמודדות עם האתגרים בשלבים השונים של כהונתו.
תכנית  ההכשרה לראשי רשויות חדשים הסתיימה (הגדל)
הגדל

50 ראשי רשויות מקומיות חדשים, התכנסו אחת לשבועיים באוניברסיטה העברית בירושלים ללמידה משותפת.
ההכשרה היתה במתכונת של הרצאות וסדנאות מטובי המרצים והמנחים,
מפגשים עם נושאי משרות בכירות בשלטון המרכזי, סיורים ולמידה מהשטח.
המשתתפים זכו  לחניכה ע"י ראשי רשויות מנוסים,  ולייעוץ ע"י מומחים מהאקדמיה.
להרחבה- דף מידע על התכנית
פרוספקט על התכנית
קול קורא מנטורים לראשי רשויות
בדיקת התכנות 

 

   
 סיור בכרמיאל