חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

ראש העין

  • גיבוש תוכנית אסטרטגית לרשות. 
  • תוכנית מתאר של עיריית ראש העין (הקש לכניסה)
  • במה חברתית-כלכלית: מתודעה פעילה לפעילות מודעת - קורס לעובדות סוציאליות קהילתיות ומשפחתיות. 
  • יצירת תכנית אסטרטגית עירונית בתחום החינוך.