חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מזכירים ומנהלי קהילה

 

 ספריה מקצועית

 

מזכירים ומנהלי קהילה 

 

במסגרת השינויים שחלו בשנים האחרונות במרחב הכפרי, נדרשים כיום מנהלי הקהילה והמזכירים לניהול מקצועי, המתבסס על ידע והבנה בתחומים רבים: כלכלה, משפט, תכנון, רווחה, מנהיגות, חברה וקהילה ועוד. ההכשרות המוצעות כאן יתנו בידי המשתתפים את הכלים המתאימים, הידע והמידע – על מנת להצליח בתפקיד.

 

 

 יום עיון - השקת המדריך לניהול היישוב הכפרי - יוני 2016

 

 

 קורס הכשרת מזכירים ומנהלי קהילה

 קורס גישור למזכירים ומנהלי קהילה

 תכניות הדרכה נוספות