חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם השפלה הוא אחד משמונה מרכזים, המהווים זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו ולשיפור ביצועי הרשויות המקומיות; זאת באמצעות פעולות הדרכה ותהליכי פיתוח ארגוני.

עוד על המפעם...

תחומי התמחות המפעם

זרקור לפעילות המפעם

מפעם השפלה

קורס ביקורת חקירתית למבקרים ולעובדי ביקורת ברשויות
קורס יקנה כלים מקצועיים לזיהוי חשיפה ואיסוף מידע בחשד למעשי הונאה ברשות ויעמיק את הידע, ההבנה והיכרות של הכלים לביקורת חקירתית
הקורס הינו מודולה נוספת בתוך התוכנית להכשרה מחייבת למבקרים חדשים
ההדרכה כמנוף לשיפור ביצועים
תהליכי הדרכה מתאימים יכולים לשפר את ביצועי העובדים והמנהלים ברשות המקומית ולקדם את השגת המטרות והיעדים של הרשות. במסמך "קווים מנחים לניהול ההדרכה ברשויות המקומיות", שפורסם בפברואר 2015 ממליץ משרד הפנים לרשות המקומית למנות "ממונה על ההדרכה". מפעם השפלה, המפעם המתמחה בתחום ניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות, מקיים קורס הכשרה לממונה על ההדרכה ברשות המקומית. במסגרת ההכשרה נתמקד בתפקיד ההדרכה ברשות המקומית ונקנה תפיסות, ידע וכלים לממונה על ההדרכה לניהול מערך ההדרכה ברשות, בהתאמה למסמך "קווים מנחים לניהול ההדרכה ברשות המקומית" וכחלק מתהליך הטמעת ההמלצות.
הכשרה מחייבת למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות מיועד למנהלי משאבי אנוש, מנכ"לים ומזכירים
לניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות מערכת חוקים, הסכמים ותקנות ייחודיים המהווה את הבסיס לעבודת הרשות, בתחום משאבי אנוש. סביבת העבודה מייצרת אתגרים ייחודיים. ההכשרה מייצרת ומלמדת, את התורה הייחודית של ניהול משאבי אנוש ברשות המקומית. הקורס יחזק את היכולת של מנהלי משאבי אנוש לייצר השפעה וערך מוסף מקצועי.