חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מפעם השפלה הוא אחד משמונה מרכזים, המהווים זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו ולשיפור ביצועי הרשויות המקומיות; זאת באמצעות פעולות הדרכה ותהליכי פיתוח ארגוני.

עוד על המפעם...

תחומי התמחות המפעם

זרקור לפעילות המפעם

מפעם השפלה

 
המינהל הכספי ברשות המקומית למבקרים
המערך הכספי הוא הלב המניע את הפעילות הרשותית. פעילות יעילה בתחום תאפשר לרשות המקומית לבצע את הפעילויות השוטפות. יחד עם זאת, המינהל הכספי מהווה מוקד סיכון גבוה ונדרש לכך ניהול מקצועי ואחראי.
המינהל הכספי מקיף מגוון רחב מאוד של נושאים ותחומי תוכן וידע. יש בו מורכבות של ידע, חוקים, נהלים ותהליכים.
ההכשרה אשר תתקיים במסגרת מודולות, נועדה להקנות ידע מעמיק למבקר בתחום, במטרה לקדם מערך ביקורת משמעותי לרשויות המקומיות.
ההדרכה כמנוף לשיפור ביצועים
תהליכי הדרכה מתאימים יכולים לשפר את ביצועי העובדים והמנהלים ברשות המקומית ולקדם את השגת המטרות והיעדים של הרשות. במסמך "קווים מנחים לניהול ההדרכה ברשויות המקומיות", שפורסם בפברואר 2015 ממליץ משרד הפנים לרשות המקומית למנות "ממונה על ההדרכה". מפעם השפלה, המפעם המתמחה בתחום ניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות, מקיים קורס הכשרה לממונה על ההדרכה ברשות המקומית. במסגרת ההכשרה נתמקד בתפקיד ההדרכה ברשות המקומית ונקנה תפיסות, ידע וכלים לממונה על ההדרכה לניהול מערך ההדרכה ברשות, בהתאמה למסמך "קווים מנחים לניהול ההדרכה ברשות המקומית" וכחלק מתהליך הטמעת ההמלצות.
הכשרה מחייבת למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות מיועד למנהלי משאבי אנוש, מנכ"לים ומזכירים
לניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות מערכת חוקים, הסכמים ותקנות ייחודיים המהווה את הבסיס לעבודת הרשות, בתחום משאבי אנוש. סביבת העבודה מייצרת אתגרים ייחודיים. ההכשרה מייצרת ומלמדת, את התורה הייחודית של ניהול משאבי אנוש ברשות המקומית. הקורס יחזק את היכולת של מנהלי משאבי אנוש לייצר השפעה וערך מוסף מקצועי.