חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס לממוני חירום וביטחון - מחוזות מרכז ודרום - אזור למידה

תיק לחניך

מפגש 1 - פתיחה

מפגש 2 - שת"פ

מפגש 3 - עמ"ט

מפגש 4 - ביקור בצפת

מפגש 5 - פס"ח ורעידת אדמה

מפגש 6 - אוכלוסיה

מפגש 7 - אסון המוני

מפגש 8 - סיכום