חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

הכשרה מחייבת חשבי שכר

מפעם מישור יהודה, במסגרת היותו מפעם מתמחה בנושא המינהל הכספי, פיתח הכשרה מתקדמת לחשב שכר בכיר ברשות המקומית. ההכשרה מיועדת לחשבי שכר המכהנים בפועל ומהווה המשך לקורס "חשבי שכר בכירים במגזר הציבורי ובשלטון המקומי".

הכשרה זו פותחה בשיתוף משרד הפנים ובימים אלה עומד משרד הפנים להגדיר אותה כהכשרה מחייבת לכלל חשבי השכר ברשויות המקומיות.

 

מטרות ההכשרה:

הקניית ידע וכלים לניהול מקצועי של מחלקת חשבי השכר  ברשות המקומית

 

רציונאל ההכשרה

ההכשרה תתנהל בשני צירים מרכזיים ותעסוק בתכנים הבאים:

 

הציר המקצועי 

 

מתמקד בהקניית הידע הדרוש לחשב השכר על מנת לבצע את תפקידו בצורה המיטבית. ידע זה מתמקד במספר תחומים עיקריים, ביניהם: דיני עבודה ויחסי עבודה ברשויות המקומיות,, מרכיבי שכר העובדים וחישובם (כולל התייחסות לנושאים כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה וכיו"ב), פיתוח מנגנוני עבודה עם הגופים הרלוונטיים לנושא השכר במגזר הציבורי, ביצוע בקרות פנימיות וחיצוניות על נושא השכר ועוד.

 

הציר הניהולי

מתמקד בהקניית כלים ניהוליים לחשב השכר. מתוקף תפקידו,  נדרש חשב השכר לנהל תהליכים, פרויקטים ועובדים ולעבוד עם מגוון גורמים בתוך הרשות ומחוצה לה. בציר זה יפתח חשב השכר מיומנויות ניהוליות בתחומים מגוונים: קבלת החלטות, ניהול צוות, שיפור שירות, ניהול פרויקטים ועוד .