חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פרסומים לנבחרים החדשים 2013

לחץ על תמונת הפרסום המבוקש
ועדת איכות הסביבה
ועדת בטחון,ועדת מל"ח,ועדת משנה לפס"ח
ועדה לענייני בקורת
ועדת הנחות בארנונה
ועדת חינוך
ועדת כספים
ועדת מכרזים
ועדת רישוי עסקים
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
ועדת רווחה
דיני התכנון והבנייה ביהודה ושומרון
ועדת תמיכות
הנבחר,הציבור והתקשורת
יחסי הגומלין בין נבחרים לפקידות בכירה ברשויות המקומיות
תהליך תכנון אסטרטגי לקידום פיתוח מקומי