חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פיתוח ארגוני ברשויות

במקביל לפעילויות הרוחביות שיוזם המפעם, שכוללת קורסים, פורומים, כנסים וימי עיון ומיועדת לבעלי תפקידים מכלל הרשויות באזור, מפעם דרום מקדם גם תהליכי עומק של פיתוח ארגוני עם רשויות מקומיות ואזוריות אשר מעוניינות להתחייב לתהליך ארוך טווח.

במסגרת התהליך נערכת היכרות עם הרשות ומתגבשת שותפות משולשת בין ועדת היגוי מטעם הרשות, נציגי המפעם ויועצים מקצועיים. מטרת שותפות זו לערוך מיפוי של תחומי מפתח בארגון ולהפיק דו"ח מסכם שממנו נגזרת תוכנית עבודה. לאחר מכן המפעם ממשיך ללוות את הרשות בתהליך הטמעת התוכנית ולאורך יישומה על פי אבני דרך שנקבעו.

 

עקרונות עבודה

המפעם פועל לאורם של מספר עקרונות מנחים אשר מגדירים את תפקידו בתהליך:

 • ניהול מערכתי של התהליך כולו כדי לוודא שהוא נערך באופן מקצועי, משמעותי ורלוונטי.
 • קידום התהליך ללא תלות בתכנים, בגובה העיניים, תוך בנייה של יחסי אמון גבוהים ושותפות לדרך.
 • ניהול ותכלול ההתערבויות השונות, כגון: הדרכה, אבחון ארגוני, סקר צרכים וכיוצ"ב. המטרה היא לאפשר לרשות המקומית לעצב ולתכנן את התהליך ואת תוכנית ההתערבות המיטבית מבלי להתפשר על איכות, ממשות ויעילות.
 • העברת אחריות מתמשכת של תהליכי השינוי לרשות המקומית.

  שלב 1

בניית שותפות
מפעם-רשות

 • היכרות עם הרשות - מפגשים עם ראש הרשות, אנשי מקצוע וביקור ברשות.
 • איתור צרכים ומיקוד ראשוני סביב נושא/ים מחוללי שינוי.
 • החלטה/מחויבות של הרשות המקומית להיכנס לתהליך.
 • הקמת ועדת היגוי.

שלב 2

בניית שותפות
עם גורמים מקצועיים

 • איתור 3-6 גורמים מומחים על פי קריטריונים שנקבעו.
 • בחירת יועץ מוביל על ידי ועדת ההיגוי.
 • המשך איתור צרכים ובניית מתווה עבודה עם היועץ.
 • חתימת חוזה משולש יועץ-רשות-מפעם.

שלב 3

גיבוש והוצאה לפועל
של תוכנית העבודה

 • תחילת עבודה של היועץ - אבחון צרכים/מיפוי מעמיק.
 • הצגת האבחון בפני ועדת ההיגוי וחשיבה משותפת על המשך תהליך עבודה מותאם לצרכים ו ליכולות הרשות.
 • קביעת אבני דרך ומפגשים עם ועדת ההיגוי.

שלב 4

סיכום ויישום

 • סיום עבודת היועץ וכתיבת דוח מסכם סופי.
 • בחינת ההמלצות בועדת ההיגוי.
 • יישום התכנית וכיווני הפעולה בנושא על פי ההמלצות וההסכמות.