חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

משפיעים בדרום

 

"אנו תושבי הנגב לוקחים את גורלנו בידינו לקידום איכות החיים בנגב לרווחת כל תושביו"


'לנגב פוטנציאל להוות מודל של כוח וסגוליות בתוך המרחב הישראלי, כאשר מבני השותפות הם הייחוד והם הבשורה של ה"משפיעים בדרום": עיר ומדבר, מטרופולין ומרחבים של שטחים פתוחים, יהודים ובדואים, תעשיה, משאבים ומחצבים, ישובים כפריים, קיבוצים ועיירות, מכללות ואוניברסיטאות, עמותות וולונטאריות, מפעלי תרבות, הגירה ומרקם של העלייה הרוסית והאתיופית, מודל להבנה בין דתית-'עיר האבות', ייחודיות הנגב כמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית'.
 
(מתוך דבריה של פרופ' ח. פדייה, חברת המשפיעים).
 

 
 
ה"משפיעים בדרום" הינה רשת אזרחית, הכוללת מנהיגים, מנהלים, פעילים, יזמים, ראשי רשויות/ ארגונים ואנשי מקצוע מכל המגזרים (עסקי, ממשלתי/מוניציפאלי ושלישי), אשר פועלים בהתמדה ומחויבות לפיתוח הנגב ולהבטחת איכות חיים בוהה לכל תושביו, בלי כל הבדל דת, עדה או מגדר.
 
ברשת ה"משפיעים בדרום" יש כיום כ- 70 חברים, המשקפים את הפסיפס האנושי של אזרחי הנגב והדרום.
 
הרשת היא מקום מפגש לרעיונות,לאנשים ולפעולות ליצירת חזון משותף, לשינוי פרדיגמה ותפיסת הנגב, לעידוד מיזמים אזוריים, למינוף יוזמות בנות קיימא, לצמצום פערים ולקידום שינוי מדיניות ביחס להבדלים בין הפריפריה למרכז ובתוכה.
 
הרשת נוסדה והוקמה על ידי שותפות אזורית של מספר גופים: שתי"ל בדרום - יסודה של הקרן החדשה לישראל, מפעם דרום- משרד הפנים, אוניברסיטת בן גוריון, קרן מאירהוף וקרנות נוספות.