חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

דרום השרון

  • קורס לסייעות המועצה בנושא שינוי התנהגותי בחינוך הסביבתי.
  • קורס מקצועי לוועדים המקומיים – מתן כלים ניהוליים לביצוע התפקיד.
  • יום עיון בנושא ביקורת בוועד המקומי.
  • ימי עיון בנושא תקציב לחברי המועצה.
  • קורס מזכירים (הקש לכניסה)