חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

רעננה

·        קורס עזרה ראשונה. 

·        קורס שירות לעובדי המוקד העירוני. 

·        קורס תקשורת לא אלימה לסייעות בגני הילדים.  

·        קורס שילוב טכנולוגיות בעבודה עם תלמידי חינוך מיוחד.