חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

רפורמת ניהול עצמי בבתי הספר

 

ביסוד הניהול העצמי עומדת השאלה: מהו בית ספר אפקטיבי? מה צריך להתרחש כדי שבה"ס יובילו את תלמידיהם להישגים המצופים? מה צריך להשתנות כדי שניתן יהיה להגיע לתוצאות המצופות ולצמצם את הפער בין מצוי לרצוי?

ביסוד מעבר בה"ס לניהול עצמי עומד מתן מרחב ואוטונומיה לבה"ס, הן מההיבטים הניהוליים והפדגוגיים והן מההיבט התקציבי מנהלתי. לצורך כך נדרשת העברת המשאבים המוקצים לבה"ס לרשות בה"ס, כך שיוכלו להשתמש במשאבים לצורכיהם וליעדיהם. כמו כן ישנם עקרונות פדגוגיים וניהוליים חשובים המאפשרים ניהול עצמי של בה"ס הלכה למעשה, כגון: מיקוד שליטה פנימי, העצמה והאצלת סמכויות, ארגון לומד, אחריותיות ופיתוח יחסי בי"ס סביבה.

על מנת שהרשויות המקומיות ובתי הספר שבתחומם יוכלו לבנות את הזהות והתרבות הארגונית- חינוכית שלהם בהלימה לעקרונות הניהול העצמי, ידעו לגזור את המשמעויות הפדגוגיות, הארגוניות, וידעו לממש את האוטונומיה התקציבית, זקוקים בתי הספר והרשויות המקומיות לליווי ותמיכה פרטניים, תיאורטיים ויישומיים.

המפעם שמתמחה בחינוך, הוא הגשר בין הרשויות המקומיות ומשרד החינוך. בנוסף, מתמחה המפעם בליווי תהליכים ארגוניים, לכן ניתן באמצעותו להטמיע את הרפורמה החשובה של משרד החינוך ברשויות המקומיות, הם באגפי החינוך והן בבתי הספר.

המפעם עובד בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת החינוך העצמי במשרד החינוך, המתווה את המדיניות ואופן הביצוע של הטמעת הרפורמה.

מעבר לתפקידו של המפעם כגורם המפעיל את היועצים, על המפעם לקיים ימי הכשרה למנהלי ולמזכירות בה"ס, שעומדים לעבור למתכונת הניהול העצמי. כמו כן יארגן המפעם ימי עיון מחוזיים בהם ישתתפו מנהלי בה"ס ומנהלי מחלקת חינוך ברשויות המקומיות שבמחוז. עוד ידאג המפעם לארגון כנסים לפי הצורך כגון, כנס שנתי ארצי ועוד.

אתר ניהול עצמי בבתי ספר - משרד החינוך