חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

המסלול לאימון

   
   צעדי הרשות
בקשה לאימון          1.נציג הרשות מבקש מהמפעם להצטרף לתוכנית האימון, בהמשך המפעם שולח את הבקשה למטה המפעמים דרך נספח א'   
   2. מטה המפעם קובע את התקציב, ומעביר אישור ראשוני לרשות דרך נספח ב'
 
3. *מתקיימת פגישה ראשונית עם נציג הרשות, המפעם והיועץ,
ליצירת כללים מנחים ותאום ציפיות
לתהליך.
 

 4. נציג הרשות מצרף את החומר למרכבה דרך קול קורא שמספרו כתוב בנספח ב':

א. מצרף את נספח ב' המלא.

ב. מאשר את הסיכום ע"י חתימתם הדיגיטלית של מורשי החתימה ברשות.

ג. מיידע את המפעם על השלמת עדכון הנתונים במרכבה במייל למפעם.

ד. מיידע את המפעם אם לאחר שבוע וחצי הסטאטוס במרכבה לא שונה ל"חויב", במייל למפעם.

5. הרשות מקבלת התחייבות בכתב, חתומה על-ידי מורשי החתימה במשרד הפנים  – ויציאה לדרך!! נציג הרשות מצרף את ההתחייבות למרכבה.

אימון

 

 

6. *פגישות שוטפות עם המפעם לאור תהליך האימון לפי שעות מאושרות.

סיום אימון

בקשה להחזר כספי

 

7. נציג הרשות מצרף את החומר למרכבה. 
א. מצרף את המסמך המעיד על אישור המפעם את האימון  דרך נספח ג'
ב. מצרף את המסמך לבקשה להחזר כספי דרך נספח ד'

ג. מצרף את המסמך המפרט את דיווח שעות האימון של היועץ +החשבוניות  דרך

נספח ה'

ד. מצרף את המסמך של דיווח עלויות האימון של הרשות דרך נספח ו'
   ה.  מיידע את המפעם על צירוף כל המסמכים במרכבה במייל למפעם
   ו. מעקב שהסכום מועבר לתשלום

 

 

8. *פגישת סיכום עם המפעם 

 

להורדת המדריך המלא לחצו כאן
 

למידע נוסף ניתן לפנות ליוסי ויינר ממטה מערכת המפעמים.

מייל: yossiwi1@bezeqint.net

טלפון נייד: 054-7715656